Archives

一个“非R”玩家沦陷后的独白

最近我在各种体验游戏,同时也在思考一些关于网游的比较大的问题,所以近期没有什么产出。 刚刚读到一个玩家的心路历程,感触颇深,转来分享。 我把原文地址放在正文前部,也希望某些网站转载我原创的文章的时候能留下我的博客链接,哪怕在文末,尊重他人的劳动成果。 原文地址:http://bbs.360safe.com/thread-3052424-1-1.html ------------------------------------------------------------------------……